Obloha22
www.donasy.cz
hlava02
hlava04
hlava03
hlava06
hlava05
hlava07
hlava01

Radiální myšlení a trénování paměti.

Činnost každého mozku je tvořena spoluprácí ohromného množství mozkových buněk, zvaných neurony, které svým tvarem vzdáleně připomínající chobotnici. Tato speciální “konstrukce” neuronů umožňuje vytváření složitých, vzájemně propojených sítí napříč celým mozkem. Propojené buňky si pomocí elektrických signálů vyměňují informace. Mozek takto ve velmi hrubém přirovnání funguje jako biologický superpočítač.

Lidský mozek obsahuje přibližně 100 miliard nerovových buněk, které spolu dokáží vytvořit síť obsahující cca
10.000.000.000.000.000.000.000.000.000  (jednička s 28-mi nulami) vzájemných spojů zvaných synapse.

radiální myšlení - neurony

Díky této stavbě mozku se veškerá výměna informací odehrává neustálým tokem elektrických impulzů v nepředstavitelně složité prostorové síti.

To znamená, že nejen přijímání, zpracovávání  všech informací, řízení veškeré lidské činnost, ukládání informací do paměti a jejich zpětné vyvolávání, ale i celý proces myšlení se odehrává v paprskovitě šířených signálech probíhajících  v mozkové neuronové síti.

Pod pojem “RADIÁLNÍ MYŠLENÍ” zahrnujeme na tomto webu techniky tvůrčí práce, které kombinují různé techniky

radiální myšlení - synapse

podporující tvůrčí schopnosti lidského mozku. Využívají jednak základní architekturu radiálního šíření informací v mozku, kombinují spolupráci obou mozkových hemisfér, využívají  asociační techniky a techniky využívané při trénování paměti.

Radiální myšlení zásadním způsobem pomáhá  využívat a dále rozvíjet tvůrčí potencíál každého, kdo tyto techniky použivá.

S úspěchem jsou způsoby radiálního myšlení  využívány zejména při učení, tvorbě poznámek, připravě plánů, prezentací, zpráv, vytváření projektů nebo vzdělávacích programů,

Radiální myšlení pracuje s tzv. myšlenkovými mapami, které mohou nabývat různé podoby a formy v závislosti na tom kdo je vytváří a k jakému účelu je vytváří. Tvorba  myšlenkových map má však určitá doporučená pravidla.

Radiální myšlení a tvorba myšlenkových map je také velmi silným analytickým nástrojem např. při zpracovávání analýz složitých problémů a smluv, při hledání  řešení, přípravě obchodních dokumentů, ale také při vypracovávání právních analýz a přípravě postupů souvisejících s dodržováním zákonných postupů - např. při postupech zadávání veřejných zakázek.

radiální "myšlení" v přírodě radiální myšlení technické radiální "myšlení" - květ

Radiální architektura je jednou ze základních stuktur, která je vytvářena při fungování přírodních procesů a v mnoha ohledech i lidské činnosti. S jejím využíváním se setkáváme v každodenním životě, aniž si to uvědomujeme. Může se jednat například o architekturu, kterou vytváří květy rostlin, síť zabezpečující látkovou výměnu u rostlin a u živých organizmů a nebo z jiného soudku, struktura delty řek v jejich ústí do moře nebo síť dopravy ve městech. Příkladů lze nalézt tisíce.,

Žulové hlavy zobrazené na tomto webu sice nejsou schopny vytvořit žádné geniální myšlenky, ale úžasné na nich je to, že byly vytvořeny činností jednoho geniálního lidského mozku - Gustava Vigelanda (Vigelandův park v Oslu).

[Domů] [Myšlenkové mapy] [Myšlenkové  mapy v praxi] [Dobrá paměť] [Kurzy] [Aktuality] [Kontakty]