Radiální myšlení a myšlenkové mapy

Myšlenková mapa
Zpracování struktury zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách

Myšlenkové mapy jsou velmi efektivní nástroj při zpracování právních rozborů a analýz zákonů.
Určitou nevýhodou je, že mapy jsou poměrně rozsáhlé, ale na druné straně dávají ucelený přehled o struktuře, vzájemných vazbách a souvislostech.
Konečný  výstup z analýzy nebo rozboru pak může být i hierarchické liniové zprácování jednotlivých právních úkonů s provázaností na jíné části zákona nebo jiných zákonů (viz ukázka ve spodní části stránky). Uvádíme zde jen zjednodušený případ, jelikož běžná mapa  právní analýzy zákonů nebo  právních případů bývá velikosti formátu A1 nebo A0. 

S pomocí myšlenkových map lze zvládnout kvalitní právní analýzu i bez právnického vzdělání.

Nicméně v právních záležitostech se jedná většinou o složité případy a bez notné dávky zkušeností není radno se pouštět do bezhlavého experimentování.

Kliknutím ZDE nebo na obrázek níže si můžete stáhnout myšlenkovou mapu základní struktury zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

zakon_1372006sm

Zjednodušená ukázka výstupu právního rozboru - obsah zadávacích podmínek v otevřeném řízení při zadávání nadlimitní zakázky.

Obsah zadávacích podmínek:

MŮŽE

 • §44, 2 - podrobnou spec. údajů uvedených v oznámení
 • § 44, 3 - MUSÍ
 • a) obchodní podmínky
 •      i platební podmínky
 •      kdy je možné překročit nabídkovou cenu
 • b) technické podmínky (§45)
 •    § 45, 1 - vymezení charakteristik a požadavků na dodávky
  • účel využití plnění
 •    §45, 3 - zákaz omezení konkurence
 •    §45, 4 - formulace TP
  • §46 - Stanovení TP
  •       1, a) ČSN, EN
  •       1, b) evropské technické schválení
hlava02 hlava04 hlava03
 •       1, c) obecné tech. specifikace - dle postupů EU
 •       1, d) mezinárodní normy
 • c) požadavky na varianty nabídek
 • d) požadavky na způsob zpracování nab. ceny
 • e) podmínky a požadavky na zpracování nabídky
 • f) způsob hodnocení nabídek
 • g) jiné požadavky zadavatele
 •      Informace o tom, do kdy budou posouzeny nabídky
       před  konáním e-aukce
 •      §71, 5 - Informace o termínu otevírání obálek
 •      §96, 4 - Při použití e-aukce musí zadavatel v zadávacích
        podmínkách uvést - odst. a) až f)
hlava06 hlava05 hlava01