Radiální myšlení a myšlenkové mapy

Očekávaný demografický vývoj v zemích Evropské unie do roku 2050

a důvody proč je důležité trénovat paměť v každém věku!

demografeu04
demografeu50

S přibývajícím věkem se snižuje množství tvůrčích podnětů a lidé v mnoha případech “upadají” do pasivních stereotypů a výrazně se snižuje jejich mentální aktivita.

Udržování a rozvoj mentálních aktivit a schopností i ve vysokém věku, je důležité pro vytváření tzv. “rezervní kapacity”, která za určitých předpokladů zvyšuje pravděpodobnost udržení soběstačnosti i ve vysokém věku.

Podle našeho předního neurologa MUDr. Koukolíka může vytvoření rezervní kapacity znamenat i rozdíl mezi soběstačností a pobytem v ústavu.

Demografická projekce ČR:
                                            2007          2050

Populace

10.4 mil.

9.4 mil

Míra porodnosti

1.44

1.62

Oček. délka života (muži)

73.7

78.9

Oček. délka života (ženy)

79.9

84.5

Osoby nad 50 let

35.8%

51.3%

Osoby nad 65 let

14.6%

31.3%

Osoby nad 85 let

1.2%

5.3%

Prevalence demenci v jednotlivych věkovych skupinach v Evropě:

60–64 let

0,9 %

65–69 let

1,3–1,5 %

70–74 let

3,2–3,6 %

75–79 let

5,8–6,0 %

80–84 let

11,8–12,2 %

85+

 24,5–24,8 %

Zdroje:
¤COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT: EUROPE’S DEMOGRAPHIC FUTURE: FACTS AND FIGURES (Brussels, 11.05.2007, SEC(2007) 638)
¤Péče o pacienty s kognitivní poruchou, Gerontologické centrum – 2007, Autoři © Iva Holmerová, Eva Jarolímová, Jitka Suchá
a kol.
¤Priority a opatření MPSV ve vztahu k seniorům, Mgr. Petr Wija, Ph.D., Odbor sociálních služeb a soc. začleňování, MPSV,
Konference „Na jedné lodi“, Hotel Slovan, Jeseník, 13. listopadu 2008

hlava02 hlava04 hlava03 hlava06 hlava05 hlava01