Obloha22
www.donasy.cz
hlava02
hlava04
hlava03
hlava06
hlava05
hlava07
hlava01

Dobrá paměť

přání většiny lidských bytostí

Málokdo si uvědomuje, jak je blízko splnění tohoto přání. Dokonce je možné říci, že každý, kdo není postižen některou z nemocí mozku, má paměť vynikající. A to bez ohledu na věk a vzdělání.

Přijímáme s naprostou samozřejmostí skutečnost, že pokud chceme dobře lyžovat, tak musíme lyžování trénovat, pokud chceme umět hrát na hudební nástroj, tak musíme hraní cvičit, pokud chceme umět tančit, opět to bez cvičení nepůjde. I čtení a psaní jsme museli v mládí “trénovat”.

To znamená, že víme, že v čemkoliv chceme být dobří, musíme TO cvičit, trénovat, zkoušet, musíme být vytrvalí, trpěliví, důslední, ale také nadšení a musí nás taková činnost těšit.

Veškerou činnost, kterou člověk vykonává, řídí jeden hlavní orgán a to je náš mozek. To že si pamatujeme slova a jejich význam, že umíme psát a číst, jezdit na kole nebo provádět jinou, naučenou činnost, že si pamatujeme místa, tváře lidí, různé situace, barvy, chutě, vůně, výročí a výplatní termíny, to vše je důkaz o tom, že je naše paměť dokonalá.

Přesto máme problémy si zapamatovat jména lidí, které nám představili, to kam jsme si položili klíče, kde jsme nechali zaparkované auto a ne tak ještě telefonní čísla, historická fakta, to co jsme se “včera” učili a už vůbec ne to, kdy jsme v průběhu roku co dělali a který to byl den.

Práce s dobrou pamětí je především radost.

techniky dobrého učení

Přitom lidský mozek, a tedy mozek každého zdravého člověka je schopen si zapamatovat tisíce údajů, faktů a vjemů. Pro vědomé použití těchto informací v situacích, kdy je potřebujeme je jen nutné se naučit tyto informace správně ukládat (zakódovat) a následně je z paměti dekódovat ve chvíli, kdy je potřebuje.

A to vše se dá naučit. Stačí jen zvládnout některé techniky, které tomuto kódování a dekódování napomáhají.

Nejedná se o žádnou novinku. Některé techniky pro dobrou paměť používali lidé už ve starověku. V té době byla dostupnost informací velmi omezená a tak lidem, kteří “chtěli vědět” nezbývalo nic jiného, než se ”to” naučit. A k tomu používali po staletí osvědčené techniky. V průběhu vývoje moderní lidské civilizace se  jen na tyto techniky nějak pozapomnělo.

trénován paměti pro seniory

V současné době je patrný poměrně velký vzestup zájmu o trénování paměti. Paradoxní na této situaci je to, že tento trend není ani tak podněcován touhou lidí “mít dobrou paměť”, ale nutností aktivizace mentální a konsekventně i jiné činnosti stále sílící populace seniorů, s cílem zachování jejich soběstačnosti do co nejvyššího věku.

Hlavním motorem těchto trendů se stává demografický vývoj v zemích vyspělého světa, kdy s prodlužováním lidského věku a snižováním porodnosti  se zvyšuje podíl seniorů v populaci a s ním související zvyšování nároků na sociální a důchodové systémy států.

Výhled demografického vývoje v zemích Evropské unie do roku
 2050 a proč je důležité trénovat paměť v každém věku.

Ale jak už je zmíněno v úvodu stránky. Pro zlepšení paměti je nutné začít  využívat určité techniky. Nestačí ale jen vědět, je také nutné cvičit a trénovat.

Výhodou trénování paměti je, že základním “HARDWARE” disponuje každý z nás - má ho v hlavě. Nemusí si tedy pořizovat žádné nářadí ani speciální výbavu nebo oblečení. Chcete-li však, aby vaše dobrá paměť dosahovala úrovně mistrovství, je nutné pracovat na změně “SOFTWARE”. To znamená měnit způsob práce a zpracovávání informací vašeho mozku. 

rozvíjení mentálních schopností

Jaká může být cesta k lepšímu využívání dobré paměti se dozvíte na našich kurzech:

[Domů] [Myšlenkové mapy] [Myšlenkové  mapy v praxi] [Dobrá paměť] [Kurzy] [Aktuality] [Kontakty]