Obloha22
www.donasy.cz
hlava02
hlava04
hlava03
hlava06
hlava05
hlava07
hlava01

NAŠE KURZY
rozvíjejte své mentální a osobní schopnosti

kalendarKliknutím na obrázek si zobrazíte kalendář akcí.
Semináře a kurzy, na které je možné se přihlásit, jsou označeny jako veřejné.
Uzavřené akce jsou označeny jako neveřejné.

Seznam akcí v kalendáři zobrazíte kliknutím na záložku “agenda” (vpravo nahoře). Dále klikejte  na “najít další” a postupně se zobrazí přehled akcí podle termínů. Kliknutím na název akce zobrazíte podrobnosti, případně si můžete stáhnout informační leták a zobrazit mapu.

Registrovat se můžete do veřejných akcí na adrese (registrovaní účastníci mají výhonější cenu):
kurzy(at)radialnimysleni.cz  ... (at) = zavináč.     Při registraci uveďte jméno, příjmení (titul) a kód akce.

Pokud budete požadovat vystavení daňového dokladu, uveďte, prosím, tuto informaci při registraci a doplňte potřebné údaje: Firma/organizace, sídlo - adresa, IČ, DIČ. Doklady připravíme předem a obdržíte je při prezentaci. Následné vyplňování dokladů před začátkem semináře je zdlouhavé a zdržovalo by ostatní účastníky. Děkujeme za pochopení.

204
click_4

    Seznam přednášek a organizační informace.

www.akademietrenovanipameti.cz 

click_4

  masáže paměti

Od roku 2010 jsou všechny vzdělávací akce organizovány v rámci naší Akademie trénování paměti. Pro přehlednost připravovaných akcí jsme zřídili nové webové stránky.

Na stránkách Akademie trénování paměti najdete také přehled připravovaných akcí s uvedením termínů v průběhu prvního pololetí roku

Logo_ATP1_sm2

2010 a podrobnější informace k jednotlivým přednáškám a kurzům včetně přihlašovacích formulářů a organizačních informací.

Naše kurzy, které realizujeme pro různé cílové skupiny účastníků, jsou zaměřeny zejména na rozvoj mentálních dovedností a využívání přirozených schopností lidského mozku, kterými disponuje každý zdravý člověk.

Existuje řada předsudků, pověr a zažitých stereotypů, které lidem často brání své schopnosti naplno využívat a nebo alespoň je posilovat a rozvíjet.

Většina předsudků pramení z nedostatku informací, ale také z pohodlnosti nebo lenosti s sebou “něco” udělat:

 •   Já nejsem tvůrčí
 •   Chybí mi kreativita
 •   Mám špatnou paměť
 •   Nemám výtvarné 
    schopnosti
 •   Jsem už na to starý
 •   To mi nikdy příliš nešlo
 •   Nemám na to buňky 
     atd. atd. atd.

Není radno strkat hlavu do písku!

upsidedown
Příroda má efektivní, ale krutý nástroj
- co není používáno je zlikvidováno.

V některých případech ke změnám a práci “na sobě” nutí vnější okolnosti. Ať už je to udržení kvalifikace, držení kroku s “konkurencí” - s případnými zájemci o  mé místo, nutnost zdravotní prevence, změna zaměstnání, změna prostředí apd.

V horším případě stimuly nejsou a člověk postupně snižuje (nejen) mentální aktivitu se všemi z toho plynoucími důsledky.

A tak stejně jako pro naše tělo platí i pro náš centrální orgán a naše smysly, že trénování posiluje funkci. I minimální cvičení napomáhá alespoň udržení kondice. Důležitá není ani tak intenzita a délka trénování, ale zejména pravidelnost a vytrvalost.

Největšího kacířství se zpravidla dopouštíme sami na sobě tím, že si soustavně snažíme vsugerovat, že nemáme dobrou paměť. A právě to není pravda.

Naše kurzy jsou zaměřeny zejména na  trénování paměti, kde se může každý přesvědčit, že jeho paměť je ve velmi dobré kondici. Pro zlepšení funkce paměti existují poměrně jednoduché techniky. Některé fungují i bez většího úsilí. Stačí je jen používat.

Kurzy trénování paměti.

Prospekt ke stažení.

Kurzy sestávají ze 3 seminářů. Každý seminář je podle zaměření v rozsahu 4 nebo 8 hodin.

sochy04b
sochy16b

Techniky aktivizace paměti

Kurzy pro aktivní věk - lepší učení, zvýšení kreativity a tvůrčího myšlení a jak si zapamatovat nezapamatovatelné.

Masáže paměti

Masáž mozku jsou výcvikové kurzy pro procvičování a fixování technik ze seminářů.

eldery04b

Práce s dobrou pamětí

Kurzy pro ty, kteří se domnívají, že jim paměť neslouží a myslí si, že s věkem se paměť jen zhoršuje.

sochy15b

Akreditované semináře

Vzdělávací akce akreditované dvěmi ministerstvy:
- MPSV ČR
- MŠMT ČR

Kurzy pro trénování paměti je možné přizpůsobit různým cílovým skupinám účastníků a podle těchto skupin přizpůsobit i praktikovaná cvičení.

Radiální myšlení.

Neuron2b

Kurz sestává ze 3 na sebe navazujících seminářů. Každý seminář je  v rozsahu  8 hodin.

Kurzy radiálního myšlení jsou zaměřeny na zvládnutí a osvojení mentální práce s využíváním tzv. myšlenkových map.

Myšlenkové mapy jsou silným nástrojem využívajícím synergických efektů spolupráce obou mozkových hemisfér.

Nejedná se jen o nástroj a techniku duševní práce, ale pokud si práci s mozkovými mapami osvojíte, jedná se zejména  způsob myšlení.

Praktické využití práce s myšlenkovými mapami je uvedeno na stránce “Myšlenkové mapy v praxi”.

trenovani pameti praha

Střípky z našich seminářů - trénování paměti.

Kliknutím na obrázek nebo nadpis se můžete podívat na malou fotogalerii z našich přednášek a seminářů.

Také uvádímě některé postřechy / střípky z našich trénikových akcí.

Přehled připravovaých akcí je uveden v kalednáři v úvodu této stránky.

sochy05b

Antoine de Saint Exupéry píše ve svém Malém princi:

Rotating Ad Banner

Bližší informace k našim kurzům vám rádi poskytneme na vyžádání

[Domů] [Myšlenkové mapy] [Myšlenkové  mapy v praxi] [Dobrá paměť] [Kurzy] [Aktuality] [Kontakty]