Radiální myšlení a myšlenkové mapy

Myšlenková mapa - Maslowova hierarchie potřeb

MaMe_Maslowova_pyramida
hlava02 hlava04 hlava03 hlava06 hlava05 hlava01