Obloha22
www.donasy.cz
hlava02
hlava04
hlava03
hlava06
hlava05
hlava07
hlava01

Myšlenkové mapy

jsou grafickým vyjádřením radiálního myšlení.

Myšlenkové mapy slouží jako nástroj k zachycení “výstupů” radiálního myšlení a naopak  používání myšlenkových map napomáhá stimulovat radiální myšlení. Dochází tak k vytváření uceleného obrazu myšlenkových pochodů (vytvoření představy) a nebo předmětu našeho “vymýšlení”. Vytváření takového obrazu je ovlivňováno rozsahem našich znalosti, osobních zkušeností, pocitů a také dostupných informací. Proto je každý takový obraz jedinečný stejně, jako je jedinečný ten, kdo ho vytváří.

Obraz získává v  naší mysli a před “našima očima” konkrétní strukturu v prostoru, zviditelňuje vzájemné vazby a souvislosti. Stimulováním spolupráce obou mozkových hemisfér při této činnosti tak dochází k lepšímu využívánímozkového potenciálu”. Radiální myšlení a vytváření myšlenkových map nás tak přibližuje ke způsobu myšlení lidí, kteří jsou obecně pokládání za velké myslitele a nebo génie.

Rozdíl mezi géniem a obyčejným člověkem spočívá mimo jiné v tom, že člověk považovaný za génia dokáže lépe využívat schopností svého mozku, zejména pak schopnost myslet v obrazech” a obrazy spojovat v různých i neobvyklých souvislostech. Tedy ve schopnosti vytvořit si o řešeném problému jasnou představu a v rámci této představy hledat možná řešení.

Podstata vytváření myšlenkových map spočívá v určitém způsobu grafického vyjádření:

basicmm
  •    Centrální uzel - vyjadřující předmět “vymýšlení”.
  •    Základní myšlenky řešení problému - vytváří
       základní větve vycházející z centrálního uzlu.
  •    Hierarchizace myšlenek navazujících na
       základní větve vznikající asociací myšlenkových toků.
  •    Používání barev, symbolů, obrázku (kreseb)
       a jiných zvýrazňujících prvků.
edison

T. A.  Edison 
1847 - 1931

Genialita je 1 %
inspirace a 99 % potu

Pro úspěšné vytváření myšlenkových map je důležité zbavit se některých předsudků (často hluboce zakořeněných), které o sobě má většina lidí. Jedná se zejména o obavy z toho, že jejich myšlenkové mapy nebudou “dobře vypadat” - neumím kreslit, nejsem dost kreativní, na to nemám schopnosti apd. Při využívání technik, které jsou používány na kurzech trénování paměti se můžete přesvědčit, že vaše mentální a tvůrčí schopnosti jsou téměř neomezené.

Zbourejte všechny mentální bariéry a přistupujte k vytváření myšlenkových map s vědomím, že jsou vyjádřením vaší jedinečnosti a že stejné mapy není schopen vytvořit žádný jiný člověk. Jsou totiž jen vaše a většinou také jen pro vás.

Časem se v těchto technikách zdokonalíte a vytvoříte si svůj osobitý styl, který bude akcelerovat vaše schopnosti, naučíte se myšlenkových map používat s lehkostí a samozřejmostí a stanou se součástí vaši přirozenosti. Také se pomocí myšlenkových map naučíte předávat myšlenky a informace i jiným lidem.

Způsob vytváření myšlenkových map je vědomým spojováním a kombinováním různých ”technologií”, které mozek ve svém fungování běžně používá. Jednou z nich je i schopnost (a touha) dokončovat nebo-li dotvářet obraz “celistvosti”. Asi jste se již setkali se situací, kdy vám někdo vyprávěl příběh a před jeho rozuzlením řekl:_Já o tom vlastně nesmím mluvit. Já ti to nemohu říct....”. Zpravidla pro vás tato informace nemá žádný význam, ale mozek “křičí” touhou po dokončení a to je i důvod, proč vás tato situace rozzlobí.

Potenciál ve větvení  myšlenkových map je prakticky nekonečný.

Snadno se o tom přesvědčíte tak, že  použijete již vytvořenou myšlenkovou mapu, jakkoli rozsáhlou a složitou, a kteroukoliv její část použijete jako centrální uzel nové myšlenkové mapy. Nové asociace se přirozeně začnou rozvíjet a vytvoříte tak novou mapu, jejímž omezením bude prakticky jen velikost papíru.

Myšlenkové asociace při vytváření mozkových map tak vytváří strukturu podobnou fraktálům  - tedy strukturu  myšlenkových fraktálů.

myšlenkové fraktály

Některé příklady toho, jak lze myšlenkové mapy využívat v praktickém životě, ve vaší práci, zábavě, učení, při předávání informací a vašich myšlenek druhým lidem a pří provádění rozborů a analýz složitých i právních problémů uvádíme na stránce “myšlenkové mapy v praxi”.

[Domů] [Myšlenkové mapy] [Myšlenkové  mapy v praxi] [Dobrá paměť] [Kurzy] [Aktuality] [Kontakty]