Obloha22
www.donasy.cz
hlava02
hlava04
hlava03
hlava06
hlava05
hlava07
hlava01

Myšlenkové mapy a jejich praktické využití

v běžném životě.

Radiální myšlení vyjádřené formou myšlenkových map pomáhá zejména k tomu, abychom si “utřídili” myšlenky a vytvořili přehlednou strukturu faktů, událostí, situací, okolností, souvislostí a vzájemných vazeb mezi nimi a vytvořili lepší podmínky pro jejich celistvé posouzení a vytvořili si i případně lepší pozici pro další rozhodování.

Radiální myšlení tak doslova dává našim myšlenkám svobodu a křídla. Umožňuje vystoupit z běžných schémat myšlení a uvažování a dává nám schopnost nazírat na věci z jiných úhlů pohledu, ke kterým bychom při běžných metodách obvykle vůbec nedospěli.

Pokud myšlenkové mapy mají sloužit pro vás, vyházejte z vašeho osobního stylu, který je vám blízky a srozumitelný a není třeba se ohlížet na jakékoliv limity (mentální i tvůrčí).

Používáte-li myšlenkové mapy pro sdělování informací jiným lidem, pak je dobré vytvořit strukturu obecně srozumitelnou tak, aby se byli posluchači schopni orientovat a zapamotovat si sdělen informace, jejich strukturu a obsah.

Myšlenkové mapy lze použít vždy, když nad něčím přemýšlíte - tedy kdykoliv!

Proč tomu tak je? Protože je to jen využití synergických efektů z vědomého  a kombinovaného používání “technologií” které mozek ve své práci normálně používá  a které si v běžném životě ani neuvědomujeme.

Radiální myšlení využívá při práci s mozkovými mapami techniky, které jsou vysvětlovány na našich kurzech trénování paměti a procvičovány ve výcvikových lekcích - “masáže mozku”.

Jaké tedy myšlenkové mapy přináší praktické využití v běžném životě?

V následujícím výčtu uvádíme pro ukázku jen některé případy:

 •   Tvorba poznámek na přednáškách, seminářích, poradách, ..
 •   Poznámky ke knihám, studijním materiálům, publikacím, ...
 •   Vytváření struktury a obsahu při tvorbě nových dokumentů
    - závěrečné zprávy, články, porady, prezentace, ...
 •   Příprava a plánování projektů
 •   Plánování úkolů
 •   Rozbor řešení úkolů a problémů
 •   Rozbory a plánování činností, marketingových kampaní,
    výstav a veletrhů, propagačních akcí apd.
 •   Příprava a analýzy smluv, obchodních dokumentů...
 •   Příprava výrobních plánů, inovací, vzdělávacích projektů,...
   
 •   Analýzy právních případů.
 •   Rozbory zákonů a právních norem.
 •   Zpracování postupů zadávání veřejných zakázek.

Rychlé poznámky:

myšlenková mapa - poznámky ze semináře myšlenková mapa - rychlé poznámky

Elektronické myšlenkové mapy:

myšlenková mapa analytická - rozbor nákupu

Rozpracování struktury zákona:

myšlenková mapa - rozbor zákona o veřejných zakázkách

Příprava projektu:

Učení a předávání informací druhým:

myšlenková mapa - funkce pravé a levé hemisféry
myšlenková mapa - Podnik řízený zákazníkem
myšlenková mapa - deset zlatých pravidel prodeje
myšlenková mapa - řídíci funkce mozku
myšlenková mapa - Maslowova pyramida hodnot

Příprava projektů:

myšlenková mapa - obchodní činnosti

Obsah knihy:

myšlenková mapa - sedm hříchů paměti

Příprava prezentace:

myšlenková mapa - příprava prezentace Myslenkove-mapy-masaze-pameti-sm
OPPI Pravidla pro výběr dodavatelů_sm
prezentace-retorika
[Domů] [Myšlenkové mapy] [Myšlenkové  mapy v praxi] [Dobrá paměť] [Kurzy] [Aktuality] [Kontakty]