Radiální myšlení a myšlenkové mapy
logo_donasy1

Myšlenková mapa -
použití při zpracování obsahu knihy při studiu a učení.

Obsah knihy se s použím vyšlenkové mapy zpřehlední a získáte tak “prostorovou” představu o obsahu, provázanosti informací. Jednotlivá témata se zpřehlední a podél liie jednotlivých větví pak dokážete nabyté vědomosti lépe interpretovat.

Při vlastním vytváření, následné rekapitulaci a případně při dalším  překreslování mapy v podstatě aplikujte základní postupy pro učení. Prostorová orientace pak vlastnímu učení významně napomáhá.

Schacter_7_hrichu_pameti
[Domů] [Myšlenkové mapy] [Myšlenkové  mapy v praxi] [Dobrá paměť] [Kurzy] [Aktuality] [Kontakty]