Radiální myšlení a myšlenkové mapy

Myšlenková mapa - poznámky z přednášky

MM02sm
hlava02 hlava04 hlava03 hlava06 hlava05 hlava01