Radiální myšlení a myšlenkové mapy

Techniky aktivizace a posilování paměti

Techniky pro aktivizaci a posilování paměti jsou vhodné pro každý věk. A přesto, že velká část lidí v aktivním věku říká, že na “blbinky” nemají čas, právě sem se velmi hodí ono okřídlené, že “skrz stromy nevidí les”.

Kurzy a semináře s názvem “Techniky aktivizace a posilování paměti” jsou určeny především pro aktivní střední generaci a pro studenty. Zejména však pro  aktivní lidi bez ohledu na věk, kteří se chtějí zdokonalovat v technikách mentální práce, kteří mají zájem se neustále učit nové věci, pracovat na sobě a mají trpělivost i vůli systematicky pracovat na rozvíjení vlastních schopností, dovedností a mentálních kompetencích.

Cvičení na těchto kurzech jsou náročnější z hlediska duševní práce a zejména v pokračovacích kurzech vyžadují důslednost a systematickou práci. Mozek, stejně jako každý jiný orgán v lidském těle, je ovládán zákony evoluce - co nepoužíváš, o to přijdeš! Možná to zní trochu nadneseně, protože mozek řídí veškeré činnosti v lidském těle a tak  ho používáme každý den.

To je sice pravda, ale důležité je všestranné rozvíjení mozkové činnosti a jeho soustavné “zatěžování” novými úkoly a výzvami, při hledáním nových řešení, ale zejména je důležitá stimulace mozkové činnosti tak, aby byla v maximální míře využívána spolupráce obou mozkových hemisfér. Činnost, která podporuje nejen lepší fungování paměti, ale i násobí tvůrčí potenciál a umožňuje se na věci dívat z jiného úhlu pohledu.

Západní civilizace se již více jak 1000 let orientuje na využívání činnosti především levé mozkové hemisféry. Moderní doba charakteristická globalizací ekonomiky, finančnictvím a sdílením informací, přenáší čím dál více “levohemisférových” činností do tzv. “levných” zón.

Úspěch v západním světě slaví především řešení založená na tvořivosti, jedinečnosti nebo řešení zapadající z širšího hlediska do kulturního rámce, kontextu a cítění cílových zákazníckých skupin.

techniky dobré paměti

To jsou taková řešení, která se “dovedou vcítit” do pocitů a myšlení jiných lidí, která jsou neobvyklá a přitom možná i tradiční, ale především moderní a kompexní z hlediska nejen ekonomiky, ale i kulturních, společenských a do jisté míry i duchovních hodnot.

Společnosti hledají  lidi nejen s tvůrčím potenciálem, ale i se schopnostmi ekonomického myšlení, schopnostmi řešit krize a schopnostmi systematického myšlení a  vnímání při řešení problémů. Ale zejména osobnosti schopné objektivně analyzovat situaci a schopné vnímat komplexní obraz sitauce a v rámci tohoto obrazu hledat nová řešení.

Kurzy tréninku paměti pomáhají rozvíjet nejen kreativitu a tvořivost, ale aktivní využívání těchto technik pomáhá i snižovat stresovou zátěžrozvíjet další mentální schopnosti člověka.

Radiální myšlení s využíváním technik myšlenkových map pomáhá vytvářet komplexní obraz a představu řešených sitaucí a problémů v širokých souvislostech. To napomáhá hledání tvůrčích řešení.

šedé mozkové buňky

Stephen Hawking : "I think the next century (21st) will be the century of complexity.
(“Myslím, že následující století (21. stolení) bude stoletím komplexnosti”)

V našich kurzech se naučíte:

 • Používat mnemotechnickou gymnastiku - využívání gest a sekvence pohybů pro “kódování” informaci při ukládání do paměti (mnemogestika)
 • Využívat obrazové mapy pro pamatování velkého množství údajů
 • Používat kombinované asociační techniky, které umožňují zapamatování tisíců údajů, hodnot i výrazů (např. Mendělevovu periodickou tabulku prvků)
 • Pamatovat si několika letý kalendář - budete schopni si nejen pamatovat den v týdnu pro příslušné datum, ale také si pamatovat data významých událostí (schůzek, jednání, výročí, apd.) na dlouhou dobu “dopředu” i “dozazadu”
 • Využívat asociační techniky pro pamatování historických událostí a dat
 • Procvičovat senzorickou paměť
 • Používat asociační techniky pro běžné životní sitauce
 • Jak se učit texty písní, básně i jiné texty
 • Používat myšlenkové mapy pro analýzy a rozbory
 • Používat myšlenkové mapy pro právní rozbory a přípravy právních dokumentů.
 • Pamatovat si jména, telefonní čísla, hesla, PINy, čísla účtů
 • Uložit si do paměti referáty, prezentace a přednášky
 • Získáte náměty pro další duševní rozvoj a růst ...
věk mozku

Na naších kurzech vám můžeme ukázat cestu a způsoby práce, jak si zlepšit paměť a mentální dovednosti.
Nic na tomto světě není zadarmo!     (E=mc2)

Připravte se na to, že bez pravidelnésystematické práce nelze  dosáhnout výrazných úspěchů.

Kurzy “Techniky aktivizace paměti” připravujeme ve dvou základních variantách. Pro skupinu studentů a pro skupinu lidí vykonávající manažerské profese a povolání vyžadující rychlé rozhodování s potřebou hledání tvůrčích a netradičních řešení.

Práce v těchto skupinách se liší zejména v obsahové náplni cvičení a tréninků. Ty jsou zaměřeny především tak, aby co nejvíce vyhovovaly profesním potřebám jednotlivých  cílových skupin.

radiální myšlení techniky dobérho učení práce s dobrou pamětí rozvoj kognitivních schopností myšlenkové mapy radiální myšlení

Domovská stránka