Radiální myšlení a myšlenkové mapy

Myšlenková mapa 
R. C. Whiteley - Podnik řízený zákazníkem

Obsah knihy - principy v řízení podniku

Podnik_rizeny_zakaz_MindM_1sm
hlava02 hlava04 hlava03 hlava06 hlava05 hlava01